plus minus gleich
nieuwbouw referenties

Project naam:                      Nieuwbouw Bedrijf Informatie Centrum (BIC) Vliegbasis Volkel.
Opdrachtgever:                   Ministerie van Defensie
Aannemer:                           Willems Bouw Venlo

 

24-uurs service

045 - 533 21 85